Spelling computerwoorden

De meeste computerwoorden zijn uit het Engels. Wij vervoegen ze, als ze zijn omarmd, op Nederlandse wijze. Dat is soms anders dan je denkt.

Uploaden

Ik heb het bestand geüpload. Jazeker met puntjes.

Back-uppen

Ik back-up
Jij back-upt
Hij back-upt
Wij back-uppen
Ik heb mijn bestanden geback-upt.

e-mailen

Ik heb je toch ge-e-maild?

ftp'en

Hij ftp't
Ik heb de bestanden ge-ftp'd

Sms'en

Ik sms
jij sms't
Hij sms't
Wij sms'en
Jullie sms'en

Ik heb jullie ge-sms't